Qigong

Om Qigong

Lär dig Qigong – en väg till bättre hälsa och ökat välbefinnande. Under tusentals år har kinesiska mästare utvecklat det vi idag kallar Qigong. Du får ny energi och aktiverar ditt inre lugn och ro system, på ett enkelt sätt.

Kort qigong historik – en väl förborgad hemlighet nu i väst

Har du aldrig prövat den här typen av träning förut kommer du att bli överraskad över hur enkla och sköna rörelserna är. De långsamma flytande rörelserna gör att du slappnar av mentalt, andningen blir lugnare, djupare och cirkulationen kommer igång i hela kroppen. Metoden lämpar sig utmärkt för dig som vill få mer energi, förbättra hälsan samt förebygga och lindra sjukdomar. Qigong utgör grunden för bland annat akupunktur och Traditionell Kinesisk Medicin.

”Den visa läkaren botar sjukdomar innan de har brutit ut”

Qigong kommer från Kina och det finns historiker som tror att qigong är äldre än tio tusen år. Det vi vet med säkerhet är att Den Gule Kejsarens Klassiker i Invärtes Medicin skrevs för ca 2500 år sedan och att det är det äldsta nedtecknade verket vi idag känner till om qigong. Boken används än idag vid utbildningen i Traditionell Kinesisk Medicin och i innehållet finner man den ofta citerade frasen: ”Den visa läkaren botar sjukdomar innan de har brutit ut”.

Zhineng Qigong

Zhineng Qigong kom till Sverige i början på 90-talet Qigong Akademien´s val att arbeta med Zhineng Qigong bygger på att det är en välbeprövad, enkel och fantastiskt kraftfull qigongmetod. Metoden är mycket välfungerande även utanför Kina. Bl.a. har studier gjorts på Karolinska Sjukhuset, som visar att Zhineng Qigong är en mycket effektiv metod mot astma. Den respons vi får från våra elever visar att kombinationen av Zhineng Qigong och Qigong Akademiens uppskattade undervisningsmetod, passar mycket bra för det svenska sinnelaget. Enkelheten i undervisningen och de vetenskapligt väl underbyggda förklaringarna gör det lätt att ta till sig undervisningen.

Zhineng Qigong – Bäst i test

Dr Ming Pang är en Kinesisk stormästare som är utbildad både i västerländsk medicin och traditionell kinesisk medicin. Han skapade på 1980 talet en ny, modern och mycket effektiv qigong som han kallar för Zhineng Qiqong. Dr Ming Pang avslöjar i sin nya effektiva qiogongmetod revolutionerande hälsohemligheter som varit mycket väbevakade familjeskatter i hundratals år. Med sin säkra, effektiva och moderna qigongmetod har Dr Ming Pang skrivit historia. Det är mer en tio miljoner människor i världen som tränar Zhineng Qigong och metoden är en av de snabbast växande qigongmetoderna i världen. På Dr Ming Pangs sjukhus har man framgångsrikt kunna behandla över 200 000 människor. Resultatet av behandlingarna kan närmast beskrivas som mirakulösa. Det är mer än fyrahundrafemtio allvarliga och livshotande sjukdomstillstånd, bla annat olika cancerformer, reumatism, diabetes, depression, ryggproblem och hjärtsjukdomar som kunnat botas med qigong som enda behandlingsform. Dessutom har Zhineng Qigong varit en framgångsrik behandlingsmetod för att bryta olika missbruksberoenden. De kinesiska myndigheterna utnämnde år 1997 Zhineng Qigong till den bästa och mest hälsobefrämjande qigongmetoden i hela Kina för att det är en säker, välbeprövad och förutsägbart mycket effektiv metod för att förbättra hälsan.