Årsprogram 1

Första Årsprogrammet

Första Årsprogrammet är en distansutbildning under ett läsår där gruppen träffas vid 8 tillfällen. Utbildningen startar på höstterminen och består av 16 lärarledda dagar uppdelade på 4 block om 3 dagar vardera samt 4 heldagar utspridda mellan 3-dagars blocken. Två block och en heldag är på hösten. Resterande två block och 3 heldagar är på våren. Utbildningen har en hög intensitet och är mycket utvecklande på alla plan i ditt liv. Efter utbildningen blir du diplomerad qigonglärare. Utbildningen kräver att du har kompetensen från Qigonglärare grundutbildning innan du påbörjar det första årsprogrammet. Utbildningens syfte är att ge dig ökat djup och bredd både i din roll som qigonglärare och människa.

StartSlutBokaVadVarPris
2024
11 oktober
Första dagen block 1
2025
6 april
Sista dagen block 4
årsettVia Zoom19995

Årsprogram 1, 2024-25

 • 11-13 oktober 2024
 • 22-24 november 2024
 • 7-8 december 2024
 • 25 januari 2025
 • 7-9 februari 2025
 • 15 mars 2025
 • 4-6 april 2025

Målet med utbildningen

 • Ge dig kompetensen att skapa egna qigonglektioner efter olika gruppers och individers behov.
 • Ge dig fördjupad kompetens att leda individuella sessioner med qigong, andning, meditation och kroppsbalansering som plattform.
 • Ge dig ökad förståelse för dig själv och möjligheten att arbeta från närvaro, stillhet och acceptens.
 • Ge dig ökad förståelse och djup praktisk erfarenhet i att guida människor till en förbättrad relation till sina kroppar på ett medvetet, säkert och respektfullt sätt.

Strukturen på varje utbildningsblock

Utbildningsblocken anpassas till stora delar efter gruppens behov och frågeställningar. Moment som är med vid varje block är:

 • Qigong
 • Andning
 • Meditation
 • Forskning
 • Dialog
 • Undervisning individuellt och i grupp.
 • Grundförutsättningar för att vara en effektiv qigonglärare.
 • Avidentifikation från ”smärtkroppens” inre drama.
 • Hur att öka förmågan att hantera intensitet.
 • Läkande och utveckling.

Qigong metoder ur Zhineng Qigong som vi lär ut och använder oss av under första årsprogrammet:

 • Lyft Upp Qi
 • Knäböj mot vägg
 • 3 Centers förening
 • Dra Qi
 • Utvalda moment ur Metoden för Kropp och Medvetande

Kroppen — sökandet efter en komplett kroppsbild

Tensegritystruktur eller kompressionsstruktur — en möjlighet till ett nytt och friskare perspektiv på kroppen. I grundutbildningen lägger vi grunden för det avancerade arbete och den djupa förståelse om kroppen och sinnet som det första årsprogrammet innebär. En förståelse som tydligt visar hur förändringar i vår kropps organisation påverkar hela vår hälsa och dagliga energinivå. Djupast handlar det om att kunna släppa rädslan och oron och tillåta upplevelsen av kärlek och frihet.

Tensegrity innebär expansion, lätthet, god kraftöverföring och att påfrestningar sprids ut i hela kroppen.

Kompression innebär förkortning, minskad rörlighet, sämre kraftöverföring och att påfrestningar drabbar strukturer lokalt (ont i ryggen eller nacken t.ex).

Områden vi undersöker

Förmågan att tåla påfrestningar utan skador. Skillnaden mellan plastisk och elastisk vävnad i praktiken. Det fulla mänskliga rörelseomfånget med beaktande av individens grundförutsättningar. Minskad ansträngning vid rörelse och stillhet — mindre ”parasiterade” spänning. Aktivitet och stillhet så fri från strukturell smärta som möjligt. Du får en kompetens som kan ta ditt arbete till helt nya nivåer och möjligheter. Det gör att du lättare kan anpassa din undervisning efter olika gruppers och individers behov. Det första årsprogrammet lägger grunden för ett framgångsrikt arbete med:

 • Gravida
 • Äldre
 • Barn
 • Rehab och habilitering
 • Smärta
 • Besvär i rörelseapparaten
 • Terapeutiskt
 • Idrott

Kursfakta

 • Varje block är fredag – söndag
 • Tiderna är kl. 10.00 – 16.00 varje dag
 • Kursavgift: 19.995 kr inkl. moms
 • Förkunskapskrav: Qigonglärare grundutbildning
 • Kursledare: Christina Norberg

Arrangör:Qigong Akademien

Anmälan

StartSlutBokaVadVarPris
2024
11 oktober
Första dagen block 1
2025
6 april
Sista dagen block 4
årsettVia Zoom19995

Alternativt kan du skicka oss ett mail: info@qigongakademien.com och berätta att du vill vara med på det Årsprogram 1 samt sätt in anmälningsavgiften 2.000 kr på Qigong Akademiens bg 5003-9395 (anmälningsavgiften är en delbetalning av kursavgiften).